Pentair là một trong những công ty nghiên cứu và sản xuất máy lọc nước, cung cấp giải pháp nước lớn nhất trên thế giới hướng tới sự phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Pentair đã có hơn 60 nhà máy tại 80 nước khắp 5 châu lục và luôn phát...