Hàng năm trên thế giới có hơn 60.000 tấn các chất rác tổng hợp, gồm các chất nhiên liệu,chất màu, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, các phụ gia trong dược phẩm thực phẩm… bị thải ra môi trường. Các chất này cực kỳ độc hại và có độ bền sinh học trong...