Không dùng 100% điện để đun nóng nước như bình nóng lạnh, máy nước nóng trung tâm Heatpump chỉ sử dụng 20%. Với thiết kế có đường hồi, người dùng không cần chờ đợi mà có ngay nước nóng từ vòi. Chỉ một thiết bị Heatpump cũng có thể cung cấp nước cho cả tòa...