ID: 35.000Linh kiện nhập khẩu? Bảo hành 5 năm

?Lưu lượng: 3m3/h
?Kích thước: Dài 650mm - Rộng 350mm - Cao 220mm
?Chỉ định: Dùng cho nước cấp đô thị
?Phương pháp lắp đặt: Đúng hoặc nằm ngang