Blog Single

Khách sạn Trích Sài (5*)

  • Giải pháp lựa chọn: Cung cấp 4 máy KF1100, 3 bồn bảo ôn chịu áp Elbi 5m3
  • Chủ đầu tư: Tổng cục 4 Bộ Quốc Phòng

lọc tổng, hệ thống lọc tổng, lọc tổng trung tâm

lọc tổng, hệ thống lọc tổng, lọc tổng trung tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *