Blog Single

Serena Resort Kim Bôi

Công trình lắp đặt tại Serena Resort Kim Bôi – Ninh Bình:

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lạc Hồng
  • Giải pháp lựa chọn: Hệ thống máy nước nóng trung tâm gồm 02 máy Green Heat RB- GH-3PU + 03 máy Green Heat GHT-6PU + 02 máy Green Heat GHT-5PU + 01 máy Green Heat GHT-3PU + 08 máy RB-GH-1,5PJ (200 lít)

lọc tổng, hệ thống lọc tổng, lọc tổng trung tâm, Serena Resort Kim Bôi

lọc tổng, hệ thống lọc tổng, lọc tổng trung tâm

lọc tổng, hệ thống lọc tổng, lọc tổng trung tâm, Serena Resort Kim Bôi