Blog Single

CT Anh Điền, Ninh Bình

Thông tin chi tiết CT Anh Điền, Ninh Bình

  • Tên dự án: CT Anh Điền
  • Địa chỉ: Ninh Bình
  • Giải pháp: Lọc tổng Frizzlife Plus 3.5m3/h + Heatpump Atmos – Air 180L

CT Anh Điền

Với mong muốn cả gia đình được sử dụng một nguồn nước trong, sạch và tiện lợi, anh Điền đã tìm hiểu và lựa chọn giải pháp nước do Deluxe Home cung cấp.

Giải pháp nước Deluxe Home rất tự hào khi được anh Điền lựa chọn để lắp đặt hệ thống nước trung tâm hiện đại, tiện nghi bậc nhất. 

Theo nhu cầu sử dụng của anh và cả gia đình, Deluxe Home đã tư vấn cho anh Điền lắp đặt hệ thống nước trung tâm bao gồm lọc tổng Frizzlife Plus 3.5m3/h và Heatpump Atmos – Air 180L.

CT Anh Điền

>>> Xem thêm: CT Anh Vinh, Thanh Hóa