Blog Single

CT Anh Minh, Oceanpark 2

Thông tin chi tiết CT Anh Minh, Oceanpark 2

  • Tên dự án: CT Anh Minh 
  • Địa chỉ: Vinhomes Oceanpark 2
  • Giải pháp: Hệ thống lọc tổng Frizzlife 

Trong dự án lần này, Deluxe Home sẽ lắp đặt hệ thống lọc tổng Frizzlife cho gia đình anh Minh tại Đại Đô thị Vinhomes Oceanpark 2 tại Hưng Yên. Sau khi lắp đặt xong, cả gia đình anh Minh sẽ có thể sở hữu cho mình nguồn nước sạch đảm bảo an tâm cho quá trình sinh hoạt và cho cuộc sống thường ngày. 

Sau đây là một số hình ảnh lắp đặt trong dự án CT Anh Minh lần này của Deluxe Home: